VYJÁDŘENÍ k OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚdajÛ

Ochrana Vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitou povinností. Proto Vás níže informujeme o tom, jakým způsobem je ochrana osobních údajů zajištěna. V České republice je to regulováno Zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. Jedná se typicky o Vaše jméno, adresu, telefonní a faxová čísla a e-mailovou adresu.

ZÍSKÁVÁNÍ a ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚdajÛ

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zpracování Vašich požadavků uvedených v našem kontaktním formuláři. Vámi udané osobní údaje slouží jen pro účely kontaktu nebo odeslání informačních materiálů. Osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu zveřejněny třetím stranám.

ODKAZY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Prostřednictvím odkazů na sociální sítě, které jsou umístěny ve spodní části stránky, můžete doporučit naše webové stránky. Během této akce opustíte naše webové stránky. Vaše osobní údaje jako IP adresa, Vaše doporučení, časovou značku a softwarový prohlížeč jsou přitom předány provozovateli příslušné sociální sítě. Upozorňujeme na to, že po přenesení těchto údajů nemáme žádný vliv na zacházení provozovatele této sociální sítě s těmito údaji a že je proto toto zacházení mimo oblast naší zodpovědnosti. Doporučit naše stránky můžete pomocí záložky pro E-mail (ikona obálky). Ve Vašem poštovním softwaru se otevře nové okno s předvyplněným emailem pro zaslání doporučení.

Google Analytics

Naše webové stránky využívají statistické nástroje Google Analytics od společnosti Google Inc. (dále jen „Google).

Nástroje Google Analytics využívají tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho prohlížení webových stránek. Prostřednictvím informací o Vašem využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), zaznamenaných v Cookies, jsou pak přeneseny na server Google do USA a tam uložena.

Společnost Google následně využívá těchto informací k vyhodnocování aktivity jednotlivých uživatelů na příslušných webových stránkách pro účely vyhodnocování informací pro provozovatele webových stránek, o jejich aktivitách na těchto stránkách a dalších službách, souvisejících s využitím webových stránek a Internetu.

Společnost Google může takto získané informace poskytovat i třetím stranám, pokud to je v souladu s příslušnými zákony nebo pokud třetí strana tato data pro Google smluvně zpracovává.

Společnost Google v žádném případě nesmí spojovat Vaší IP adresu s ostatními daty.

V rámci nastavení svého internetového prohlížeče můžete samozřejmě podporu „Cookies“ zakázat, v tom případě však nebude možné využívat všech funkcí našich webových stránek v plném rozsahu.

Veškeré další dotazy, týkající se nakládání s příslušnými daty prostřednictvím společnosti Google, je nutné adresovat přímo na společnost Google Inc.

Máte také možnost zabránit sběru dat vytvářených v Cookies a údajů o Vašem využívání webových stránek (včetně IP adresy), předání na společnost Google a zpracování dat společností Google, pokud si stáhnete a instalujete bezplatný internetový prohlížeč od společnosti Google. Aktuální verze je zde: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním Vámi udaných údajů společností Google a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.