Kompaktní stanice UK 3048

#

Kompaktní stanice UK 3048 se vyznačuje velmi malou nadzemní výškou a minimální zastavěnou plochou při dodržení vysoké bezpečnosti a kvality.

Integrovaný kabelový sklep slouží zároveň jako základ, takže kabely jsou do stanice zavedeny v podzemí.

Trafokomory jsou vytvořeny jako olejové jímky a poskytují díky vodotěsnosti a olejotěsnosti betonu požadovanou ochranu vod a to bez dodatečných nátěrů.

Střecha je provedena jako samostatná střešní deska s mírným sklonem na dvě strany. Je položena na korpusu stanice a při výměně transformátorů popř. rozváděčů se sundává.

Vnitřní příčky mohou být redukovány na výšku prahu dveří.