• Pochozí trafostanice

    Pochozí trafostanice

    Jsou schopné vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům. Osazujeme je transformátory o výkonu do 4,8 MVA, u speciálních projektů i většími. Obsluha má přístup zevnitř.

  • Kompaktní trafostanice

    Kompaktní trafostanice

    Jsou ideálním řešením pro situace, kde veřejný prostor vyžaduje přehlednost a nenápadnost nebo kde je k využití jen velmi málo místa. Tyto stanice běžně osazujeme transformátorem s výkonem 630 kVA, u speciálních projektů až 2,5 MVA.

Ke stažení
Betonbau Aktuality:
#
Elektromobilita klade značné nároky na výrobu a distribuci elektrické energie. V Lovosicích vzniklo unikátní řešení, které posunulo českou elektromobilitu na vyšší úroveň.

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Projekt: PVZ firmy BETONBAU, Reg. č: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013243

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Betonbau s.r.o. Vzdělávání bude probíhat v oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání. Projekt vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.