• Odborná školení

    Odborná školení

    Pořádáme odborné semináře a účastníme se konferencí. Přijďte a načerpejte nejnovější informace!

Ke stažení
Betonbau Aktuality:
#
Ve spolupráci s ABB, Siemens a Bettra pořádáme školení v Praze a Hradci Králové. Přijďte!

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Projekt: PVZ firmy BETONBAU, Reg. č: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013243

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Betonbau s.r.o. Vzdělávání bude probíhat v oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání. Projekt vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.