Certifikace systému managementu kvality

Ve dnech 9. a 10. května 2012 úspěšně proběhl ve společnosti Betonbau, s.r.o. certifikační audit dle EN ISO 9001:2008.

Společnost Betonbau, s.r.o. je i tak nadále schopna deklarovat efektivní plnění požadavků v oblasti systému managementu kvality, což je i jeden z předpokladů toho, aby si společnost Betonbau, s.r.o. nejen udržela, ale i nadále zlepšovala kvalitu nabízených produktů. Samotný audit a certifikaci provedla renomovaná akreditovaná certifikační společnost DQS GmbH.

Vzhledem k faktu, že se nejednalo pouze o dozorový, nýbrž o certifikační audit, bude společnosti Betonbau, s.r.o. vystaven i nový certifikát, který bude možno nalézt, společně s mezinárodním certifikátem v anglickém jazyce, také v sekci „Ke stažení > Certifikáty“.