Vodojemy z bezesparého prefabrikovaného betonu vyrábíme s kapacitou od 15 do 600 m3. Nabízíme komplexní řešení, od úvodní konzultace až po uvedení celého vodojemu do provozu. Naše know-how je založeno na téměř 30 letech zkušeností v ČR a 60 letech zkušeností v Německu.

Více o vodojemech v novém prospektu nebo na stránce Vodojemy.