Prohlédněte si nové vydání prospektu pochozích trafostanic. Získáte přehled o základních charakteristikách stanice a osazené elektrotechnologii. Popisujeme výrobu i stavebně-konstrukčním řešení. Věnujeme se i bezpečnosti, vzhledu, designu a nabízíme i pozáruční servis.