Společnost Betonbau věnuje zvláštní pozornost předpisům na ochranu zdraví před elektromagnetickým (neionizujícím) zářením!

Hlavní konstrukční vlastnosti budovy a uspořádání provozních zařízení mají výrazný vliv na výsledná elektromagnetická pole.

Vzhledem k očekávaným vysokým proudům je ve středu pozornosti zejména propojení sekundáru transformátoru a NN rozváděče. Zde je možno jen vhodným uspořádáním a položením kabelů pole významně redukovat. Velkou roli hraje rovněž umístění stavebních komponent. To vede na umístění NN rozváděče a propojů v co největší vzdálenosti od vnějších ploch např. na vnitřních příčkách. Také poloha přípojných míst transformátoru má zásadní význam.

Za více než deset let provedla společnost Betonbau velké množství výpočtů EMC, které byly v mnoha případech potvrzeny a ověřeny měřeními, které jsme vykonali na instalovaných stanicích ve spolupráci s jejich provozovateli. Získané poznatky z těchto výpočtů a měření nám poskytly cenné informace pro naše konstrukční předpisy a další vývoj všech produktů.

I proto v oblasti EMC splňujeme naše i vaše vysoké nároky na bezpečnost zařízení a ochranu zdraví veřejnosti.