content_technik_stoerlicht.jpg

Bezpečnost při obloukovém zkratu

Bezpečnost rozvoden a transformoven při obloukovém zkratu slouží k ochraně obsluhy a kolemjdoucích před tepelnými a mechanickými účinky provázejícími obloukový zkrat.

Podmínky zkoušek a vyhodnocovací kriteria se dlouhodobě vyvíjejí a ve známost vešly jako směrnice PEHLA.

V současné době se zkoušení a klasifikace tříd odolnosti proti obloukovému zkratu u rozváděčů vys. napětí resp. el. stanic řídí normami ČSN EN 62271-202.

Společnost Betonbau provedla do roku 2015 cca 180 úspěšných testů na odolnost proti obloukovému zkratu pro různé typy svých stanic s různými typy rozváděčů.