Imisní limity platné v ČR

„Chráněné venkovní prostředí staveb“

  • bydlení, přes den 50 dB(A), v noci 40 dB(A)
  • lázně, nemocnice, přes den 45 dB(A), v noci 35 dB(A)

Při výskytu výrazných tónových složek (platí vždy pro transformační stanice) snížení limitů o 5 dB (např. nemocnice v noci 30 dB!)

„Chráněné venkovní prostředí “

  • pozemků užívaných k rekreaci, sportu, léčení nebo výuce , přes den i v noci 50 dB(A)

Při výskytu výrazných tónových složek (platí vždy pro transformační stanice) snížení limitů o 5 dB (na 45 dB)

„Vnitřní prostředí“

  • v obytných prostorách, přes den 40 dB(A), v noci 30 dB(A)

Při výskytu výrazných tónových složek snížení limitů o 5 dB (např. na 25 dB v noci)

Tloušťka stěny: typová řada UF

(hodnoty útlumu)

10 cm – R´w 47 dB
12 cm – R´w 50 dB
14 cm – R´w 53 dB
16 cm – R´w 55 dB
20 cm – R´w 58 dB

Dalšími opatřeními je zdvojením stěn nebo vnitřní obložení děrovaným plechem a zvukovou izolací.

Dveře

Nabízíme vám jednokřídlé dveře s útlumem od 18 do 40 dB. U nestandardních produktů můžeme dosáhnout u jednokřídlých až 55 dB a u dvoukřídlých až 52 dB. Vyšší požadavky je možné splnit zdvojenými dveřmi ve zdvojené dělící stěně: až 66 dB. Přitom se nesmí zapomenout na to, že zdroje hluku mohou mít různé úrovně imisí hluku v závislosti na frekvenci a že velikost útlumu hluku stavebních dílů při nízkých frekvencích může výrazně klesat.

Větrání

Speciální okolnosti při ochraně proti hluku se objevují u velkých větracích otvorů, které jsou nutné z důvodu velké spotřeby vzduchu motorů pro spalování a chlazení. Opatření sahají od větracích prvků s příslušnými hlukově izolovanými plechovými kanály – montovanými pod střechou nebo na stěnách – až po betonové kanály se zabudovanými tlumícími kulisami. Ty se mohou namontovat na prostorovou buňku jako střešní prvek, oddělit prostřednictvím masivní mezipodlahy nebo prefabrikátem před vnější stěnou.

Ochrana proti hluku zeminou

Vhodné vlastnosti prostorových buněk umožňují velmi jednoduchý způsob izolace hluku: usazením do zeminy. K přízemní budově je možno nahrnout zemní valy, ve svazích je možno budovu zcela nebo částečně integrovat do svahu nebo jako podzemní stanici ji zcela umístit pod zem. Tato stavební opatření mohou být zároveň využita pro architektonické začlenění do okolní krajiny nebo pro potřeby městské výstavby, např. umístěním do zelených ploch a rekreačních zařízení, k oddělení hlukově citlivých prostředí, integrací do okrajů obytných zón v provedení jako podzemní garáže nebo v městských čtvrtích umístěním pod veřejné komunikace.