Mnoho technických aplikací instalovaných uvnitř našich betonových prostorových buněk klade velké nároky na ochranu proti požáru.

V určitých případech je výslovně požadována vysoká třída požární odolnosti podle norem řady ČSN 7308xx pro požární bezpečnost staveb. Ze stavebně-fyzikálního pohledu náš výrobní postup bezesparých prostorových buněk spojený s používáním vysoce kvalitních surovin tyto požadavky bez problému splňuje. Dají se s ním realizovat štíhlé a zároveň vysoce odolné geometrie stěn.

Určité standardní stavební řady a typové statiky typů UF, UK a UKL máme od nezávislých zkušebních institucí zkontrolovány s ohledem na požární odolnost. Byla potvrzena odolnost podle klasifikace REW 90 pro obvodové stěny a strop prostorových buněk. Pro určitá použití, jako např. pro sklady nebezpečných látek nebo pro zařízení na vytápění může být přirozeně také celý systém budovy, včetně dveří a případných větracích prvků, navržen na požadovanou třídu požární odolnosti.

V oblasti distribučních trafostanic v elektroenergetice vyplývají z ČSN EN 62271-202 další požadavky na chování použitých látek a materiálů při požáru. Betonbau používá bez výjimky jen materiály klasifikované jako nehořlavé.

Při výběru materiálů se řídíme podle projekčních požadavků vašich aplikací a provádíme ho v souladu s klasifikací tříd stavebních výrobků a konstrukcí staveb podle norem řady ČSN EN 13501.