content_technik_einbruchsicherheit.png

Odolnost proti vloupání

Technické budovy jsou často umístěny velmi izolovaně a proto jsou personálem provozovatele kontrolována většinou jen v rámci údržby nebo po poruchách. Přitom vniknutí nepovolaných osob do prostor s elektro nebo plynovým zařízením může mít zničující následky na zdraví nebo život těchto osob – nemluvě o škodách na zařízení a provozu.

To dodává velký význam ochraně objektu před vloupáním.

Budovy Betonbau jsou v mnoha regionech už po desetiletí běžnou součástí městského a venkovského prostředí a nejsou vnímána jako rušivé (nápadné) cizí těleso. To také vysvětluje extrémně řídké známé případy vandalismu.

Překonání velmi odolného železobetonu při tloušťce stěny minimálně 10 cm bez použití strojů nebo těžkých nástrojů není možné bez toho, aniž by to vzbudilo pozornost.

Naše dveře a větrací prvky už konstruujeme tak, aby násilné vniknutí bylo co nejobtížnější. To potvrdily úspěšné zkoušky úderem podle IEC 60-262. Odolnost našich dveří a větracích prvků dokázalo množství úspěšných zkoušek na odolnost stanic proti obloukovému zkratu. Tyto zkoušky ukázaly, že jejich konstrukce vydrží ta nejvyšší namáhání.

Proto také mají naše hliníkové dveře TAM stále panty uvnitř, aby byly chráněny proti přístupu zvenčí. Pevná rámová konstrukce dveří s plechovými výplněmi z vysokopevnostního legovaného hliníku dodává dveřím dostatečnou stabilitu. Spolu s 3-bodovým zamykáním to zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti.

Některé typové řady našich dveří a větracích prvků jsme nechali přezkoušet od nezávislých akreditovaných institutů podle DIN V 1803. Proto můžeme doložit různé třídy odolnosti až do WK3. Informujte se u nás na tyto záležitosti vašeho projektu – na přání můžeme splnit i nadstandardní vysoké požadavky použitím speciálních bezpečnostních dveří.

V současné době je mnoha pojišťovnami požadováno u zvláště složitých zařízení použití zabezpečovacích systémů. Naše dveře se dají bez problémů vybavit západkami a magnetickými kontakty. Náš systém výroby prostorových buněk umožňuje namontování kompletního systému, jako např. detektory pohybu, kontrolu obvodového pláště a pod., už ve výrobním závodě.