Content_technik_gewaesserschutz.jpg

Ochrana vod

Mnoho technických aplikací vyžaduje zvláštní opatření pro ochranu vod.

Odpovědné zacházení s vodu znečisťujícími látkami stojí při tom v centru pozornosti. Klíčové role zde mají provozovatelé a projektanti těchto systémů. Nic by zde nemělo být ponecháno náhodě.

Stavební systém prostorových buněk Betonbau má zde nesporné výhody. Pro takové případy použití používáme vysokohodnotné betony, které jsou pro výše uvedené látky nepropustné. Navíc monolitický stavební systém zabraňuje, že tyto látky by mohly unikat spárami.

S Betonbau si vyberete partnera, který si jako podle zákonů pro ochranu vod certifikovaná odborná společnost, plní své povinnosti. Přitom budete těžit z našich mnohaletých zkušeností při navrhování objektů na naftu nebo topné oleje, zařízení pro vysoce hořlavé a snadno zápalné kapaliny a pro jiné nebezpečné kapaliny, jako např. vysoce rafinované minerální oleje používané jako chladící medium v transformátorech.