Návod k použití Konfigurátoru             

Loading…Zde se k jednotlivým prostorům Vaši konfigurace přiřazují mezipodlahy.

Specifikujte prostor a jeho mezipodlahu a posuňte značku prostoru do Vámi požadovaného místa v půdorysu stanice.

Tento krok opakujte, dokud neoznačíte všechny prostory.

Další specifikace

Poznámky ke korpusu stanice


Dešťový svod


Poznámky ke střeše
Vzorník barev
Vzorník barev
Vzorník barev

Poznámky k provedení fasády

Tímto výpočtem zjistíte potřebnou velikost větrací plochy, aby bylo chlazení transformátoru zajištěno přirozeným větráním stanice.

Před samotným výpočtem zadejte velikost transformátoru (jmenovitý výkon), třídu ztrát a napětí nakrátko.

Výsledkem výpočtu je potřebná velikost větracích ploch. Vypočítané hodnoty jsou porovnány s navrženými větracími plochami stanice ve Vaší konfiguraci a je znázorněn rozdíl (nadbytek/nedostatek) mezi vypočtenou (VVP) a navrženou větrací plochou (NVP).

Upozornění: tento výpočet je relevantní pouze pro stanice s jedním transformátorem.


  Přívod vzduchu
  Odvod vzduchu


Poznámky k výpočtu větrání

Hliníkové dveře Betonbau

Další specifikace

Závěsy dveří:Umístění dveří


Poznámky ke dveřím
Další specifikace


Poznámky k větráku

Poznámky k průchodkám

Zde vložíte trafokolejnice do Vaší konfigurace


(š)ířka x (h)loubka x (v)ýška [mm]

Další specifikace

(š)ířka x (h)loubka x (v)ýška [mm]

Další specifikace

E-výzbroj - další specifikace

Poznámky k E-výzbroji

Zde si můžete prohlédnout a v případě potřeby doplnit Vámi zadané poznámky ke konfiguraci.

Zobrazit souhrnný přehled