Prohlášení společnosti Betonbau GmbH & Co.KG o ochraně osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při využívání našich webových stránek je pro nás velice důležitá. Z tohoto důvodu bychom vás chtěli dále informovat o získávání a zpracování Vašich osobních údajů. Využívání našich služeb na internetu je v zásadě možné bez jakéhokoli uvádění osobních údajů. Pokud byste prostřednictvím naší webové stránky vyhledávali speciální služby, mohlo by nutné zpracování osobních údajů. Pokud je nutné zpracování osobních údajů a pokud pro takové zpracování neexistuje žádný podklad v zákoně, vyžádáme si vždy svolení příslušných osob.

§ 1 – Informace o získávání osobních údajů

(1) Dále Vás budeme informovat o získávání osobních údajů při využívání naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, které je možné vztahovat osobně na Vás, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 EU obecného nařízení o ohraně osobních údajů (GDPR) je 

BETONBAU, s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10

Telefon: +420 281 034 111
Telefax: +420 281 034 180
E-Mail: betonbau@betonbau.cz

Náš zmocněnec pro ochranu osobních údajů je dostupný na adrese

BETONBAU, s.r.o.
– zmocněnec pro ochranu osobních údajů –
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10

(3) V případě, že nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme ukládat údaje, které nám sdělíte (Vaše jméno, Vaši firmu, Vaše telefonní číslo a Vaši e-mailovou adresu), abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje vyplývající z této souvislosti smažeme poté, co již nebude jejich uložení nutné, nebo zpracování omezíme, pokud budou existovat zákonné povinnosti úschovy.

(4) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využijeme pověřené poskytovatele služeb nebo pokud bychom chtěli Vaše údaje využít k reklamním účelům, budeme Vás o příslušných postupech podrobně informovat, jak je uvedeno níže. Přitom uvedeme i stanovená kritéria doby uložení.

§ 2 – Vaše práva

(1) Co se týče příslušných osobních údajů, máte vůči nám následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informaci o svých osobních údajích, které zpracováváme. Můžete zejména požadovat informaci o účelech zpracování, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž byly Vaše údaje předloženy nebo budou předloženy, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, o existenci práva na podání stížnosti, o původu Vašich údajů, pokud tyto údaje nebyly získány u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a popř. o průkazných informacích k jejich podrobnostem;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat neprodleně opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není požadováno pro výkon práva na svobodu projevu a informace, ke splnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, pokud je zpracování protiprávní, pokud ale odmítáte jejich výmaz a pokud údaje již nepotřebujeme, pokud je ale potřebujete k uplatnění, k výkonu nebo k obraně právních nároků nebo pokud jste proti zpracování podali námitku podle čl. 21 GDPR;
 • podle čl. 20 GDPR dostávat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli vůči nám odvolat svůj jednou udělený souhlas. To má za následek, že do budoucna již nebudeme moci dále pokračovat ve zpracování údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu a
 • podle čl. 77 GDPR si stěžovat u orgánu státního dohledu. V této souvislosti se můžete zpravidla obrátit na orgán státního dohledu svého obvyklého místa pobytu nebo pracoviště či sídla naší společnosti.

(2) Pokud se zpracování Vašich osobních údajů zakládá na posouzení zájmů, můžete podat námitku proti zpracování. Tak je tomu zejména tehdy, když zpracování není nutné pro splnění smlouvy s Vámi. Při výkonu takové námitky žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak to provádíme. V případě Vaší oprávněné námitky přezkoumáme stav věci a zpracování údajů buď zrušíme, nebo upravíme, příp.Vám prokážeme naše závazné, právem chráněné důvody, na základě nichž budeme ve zpracování pokračovat.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem reklamy a analýzy údajů. O své námitce proti reklamě nás můžete informovat na následující kontaktní adrese: betonbau@betonbau.cz

§ 3 – Získávání osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

(1) V případě pouhého informativního užívání webové stránky, tedy tehdy, pokud se neregistrujete nebo pokud nám nesdělíte informace jinak, získáváme pouze ty osobní údaje, které předá našemu serveru Váš prohlížeč. Pokud byste chtěli sledovat naši webovou stránku, získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám mohli zobrazit naši webovou stránku a abychom mohli zaručit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR):

 • IP adresa
 • datum a čas dotazu
 • rozdíl časového pásma vůči Greenwich Mean Time (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • status přístupu/kód statusu HTTP
 • aktuálně přenášené množství dat
 • webová stránka, ze které přichází požadavek
 • prohlížeč
 • provozní systém a jeho plocha
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Ke shora uvedeným údajům jsou dále ve Vašem počítači při Vašem využívání naší webové stránky ukládány cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku s přiřazením k Vámi používanému prohlížeči a díky nimž subjekt, který umisťuje cookies (naším prostřednictvím), získává určité informace. Cookies nemohou vykonávat žádné programové funkce nebo Váš počítač zavirovat. Slouží k tomu, aby byly nabízené internetové služby pro uživatele celkově příznivější a efektivnější.

(3) Používání cookies:

a) Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž obsah a funkce jsou vysvětleny dále:

 • Dočasně uložená cookies (viz bod b)
 • Trvalá cookies (viz bod c).

b) Dočasně uložená cookies se automaticky mažou tehdy, když zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména Session-Cookies. Uloží takzvané Session-ID, díky kterému je možné různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit ke společné relaci. Takto může být Váš počítač opětovně rozpoznán, když se vrátíte na naši webovou stránku. Session-Cookies se smažou, když se odhlásíte nebo když zavřete prohlížeč.

c) Trvalá cookies se smažou automatizovaně po zadané době, kterou je možné rozlišovat vždy v závislosti na cookie. Cookies můžete kdykoliv smazat v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče.

d) Své nastavení prohlížeče můžete konfigurovat dle svých požadavků a odmítnout např. přijímání Third-Party-Cookies nebo všechna cookies. Upozorňujeme Vás na to, že eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

§ 4 – Další funkce a nabídky naší webové stránky

(1) Vedle čistě informativního využívání naší webové stránky nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využívat. K tomuto musíte zpravidla uvést další osobní údaje, které používáme k poskytnutí dané služby a které platí pro shora uvedené zásady ke zpracování osobních údajů.

(2) Ke zpracování Vašich údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

(3) Dále můžeme Vaše osobní údaje předávat třetím osobám, pokud nabízíme účasti na akcích, uzavření smluv nebo podobné služby společně s partnery.

(4) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři své sídlo v některém státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás v popisu nabídky informovat o důsledcích této okolnosti.

§ 5 – Využívání našeho internetového obchodu

(1) Pokud byste chtěli objednávat v našem internetovém obchodě, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste uvedli své osobní údaje, které potřebujeme pro realizaci Vaší objednávky. Povinné údaje potřebné pro realizaci smluv jsou označeny zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Vámi uvedené údaje zpracováváme k realizaci Vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme Vaše platební údaje předat naší bance. Právním podkladem tohoto je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

Při založení účtu na betonbau-shop.com budou Vámi uvedené údaje uloženy až do odvolání. Všechny další údaje, včetně Vašeho uživatelského účtu, můžete smazat vždy v uživatelské sekci.

Vámi uvedené údaje můžeme navíc zpracovávat k tomu, abychom Vás mohli informovat o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo abychom Vám mohli zasílat e-maily s technickými informacemi.

(2) Na základě obchodně právních a daňově právních zadání jsme povinni uchovávat Vaše údaje týkající se adresy, plateb a objednávek po dobu deseti let. Po dvou letech ovšem provedeme omezení zpracování, tzn. Vaše údaje se budou používat pouze k dodržení zákonných závazků.

(3) Pro zamezení neoprávněných přístupů třetích osob k Vašim osobním údajům, obzvláště k finančním údajům, je proces objednávání zašifrován prostřednictvím techniky TLS (SSL).

(4) Společnost Betonbau GmbH & Co. KG neprovádí sama elektronický platební styk. Provádějí jej pověření poskytovatelé služeb.

Platba úvěrovou kartou a online převodem

Evidenci, zpracování a uložení údajů k realizaci elektronického platebního styku provádí výlučně náš partner, společnost Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg (dále jako Heidelpay). Zpracování dat se provádí z pověření Axxellence.

Heidelpay obdrží v rámci realizace elektronického platebního styku následující údaje zaslané přímo od Vás, v souvislosti s Vaší objednávkou: titul, pohlaví, jméno, příjmení, firma, adresa, PSČ, město, země, číslo zákazníka, e-mail, způsob platby.

V případě platby online převodem se vždy podle systému popř. dodatečně převádějí některé z následujících informací od Vás přímo na Heidelpay: majitel účtu, název banky, číslo účtu nebo IBAN, směrový kód banky nebo BIC.

V případě platby kreditní kartou se dále převádějí od Vás přímo na Heidelpay následující informace: číslo kreditní karty, majitel kreditní karty, platnost kreditní karty (měsíc a rok), CVC kreditní karty. primagent.de obdrží pouze informaci k potvrzení platnosti kreditní karty. Z této informace nelze vyvozovat žádné závěry ohledně údajů úvěrové karty. primagent.de neukládá žádné údaje o kreditních kartách zákazníků.

Zúčtování webové stránky prostřednictvím úvěrové karty provádí: Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, R.C.S. Luxembourg B 144133, info@hso-services.com, jednatelé: Dipl. Vw. Mirko Hüllemann, Heiko Strauss.

Platba prostřednictvím Paypal

Výběrem možnosti platby prostřednictvím „PayPal“ souhlasíte s předáváním osobních údajů požadovaných k realizaci platby. Toto se provádí automatizovaně na Evropskou společnost provozovatele PayPal v Lucembursku: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg.

Patří sem zpravidla: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo popř. číslo mobilního telefonu, které jsou podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR nutné k realizaci platby. Účelem přenosu údajů je realizace platby a prevence podvodů. Předané osobní údaje PayPal předává dle okolností podle čl. 6 odst. 1 písm. f místům pro ekonomické informace za účelem kontroly identity a bonity. PayPal předává osobní údaje případně podnikům ve skupině a poskytovatelům plnění nebo subdodavatelům, pokud je toto požadováno ke splnění smluvních závazků nebo pokud mají být zpracovávána data z pověření. Souhlas s nakládáním s osobními údaji může být vůči PayPal kdykoli odvolán. Odvolání se nevztahuje na ty osobní údaje, které musí být nutně zpracovány, užívány nebo předávány k realizaci platby (podle smlouvy). Zde naleznete platná ustanovení společnosti PayPal ohledně ochrany údajů: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-f...

(5) Vaše údaje jsou předávány přepravci pověřenému realizací dodávky, pokud je toto nutné k dodání zboží.

§ 6 – Používání Google Analytics

(1) Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají e Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání této webové stránky vytvořené pomocí cookie se přenášejí zpravidla na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány do paměti. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce je Vaše IP adresa společností Google ale předem zkrácena v rámci států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace, aby mohla vyhodnotit Vaše využívání webové stránky, aby bylo možné sestavovat zprávy o aktivitách na webové stránce a aby bylo možné vůči provozovateli webové stránky realizovat další služby spojené s využíváním webové stránky a s využíváním internetu.

(2) IP adresa přenášená v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče není spojována s dalšími údaji společnosti Google.

(3) Ukládání cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plug-in, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

(4) Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Takto se IP adresy zpracovávají ve zkrácené podobě a je tak možné vyloučit možnost přiřazení ke konkrétní osobě. Pokud se k údajům, které budou o Vás získány, přiřadí identifikace osoby, je tato ihned vyloučena a osobní údaje jsou tak neprodleně smazány.

(5) Využíváme Google Analytics, abychom mohli analyzovat využívání své webové stránky a abychom ji mohli pravidelně zlepšovat. Prostřednictvím získaných statistik můžeme zlepšit svou nabídku a upravit ji, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podřídila systému EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(6) Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/cz.html. Přehled k ochraně údajů: http://www.google.cz/intl/cs/analytics/learn/privacy.html jakož i prohlášení o ochraně údajů: http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy.

[(7) Tato webová stránka navíc používá Google Analytics pro analýzu toku informací o návštěvnících, která se provádí prostřednictvím identifikace uživatele (cross-device analysis). Ve svém zákaznickém účtu můžete v sekci „Moje údaje“, „osobní údaje“ tuto analýzu deaktivovat.

§ 7 – Odkazy k sociálním médiím a doporučení

V zápatí naší webové stránky můžete náš web doporučit pomocí takzvaných Social Bookmarks (odkazy Sharer k sociálním médiím). Přitom opustíte naši webovou prezenci na webu. Osobní údaje, jako je vaše IP adresa, Referrer, Timestamp a software prohlížeče, se přenášejí na příslušného uvedeného provozovatele sociálních sítí. Upozorňujeme na to, že po přenosu údajů nemáme žádný vliv na nakládání příslušného provozovatele sociálních sítí s těmito údaji a že je toto mimo oblast naší odpovědnosti. Stránku naší nabídky na webu můžete prostřednictvím e-mailu doporučit i jiným osobám (symbol obálky). Vaše e-mailová aplikace otevře nový e-mail s textem doporučení.

§ 8 – Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a je ve stavu z května 2018.

Na základě dalšího vývoje naší webové stránky a nabídek ohledně této stránky nebo na základě pozměněných zákonných popř. úředních zadání může být zapotřebí toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete stáhnout kdykoli na webové stránce na adrese https://www.betonbau.cz/ochrana-osobnich-udaju a vytisknout.