bhkw.JPG

Technické vestavby kogeneračních jednotek

Provozovatelé a dodavatelé těchto zařízení to všeobecně vědí. Betonbau je v oboru technických vestaveb do budov kogeneračních jednotek díky dlouholetým zkušenostem a v neposlední řadě díky odbornému personálu (stavaři, strojaři i elektrikáři) váš spolehlivý partner.

Ať už se jedná o bioplynem, rostlinnými oleji nebo fosilními palivy poháněné kogenerační jednotky – všechna tato zařízení mají při montáži a uvádění do provozu až na konečném místě instalace podobné problémy, které musí být často řešeny pod velkým časovým tlakem. Začíná to při obstarávání dílů technologie, které se musí dodat ve správný čas na mnohdy velmi vzdálená místa. Každé zdržení v řetězci navazujících montážních kroků komplikuje uvádění do provozu. Dále se musí objemné kusy s velkými náklady a personálním zajištěním přeložit do provozní budovy. Právě v tomto vám může Betonbau nabídnout výhodné řešení:

Prostorové buňky Betonbau díky robustní a stabilní konstrukci umožňují instalovat pevně instalované části technologie už v našem výrobním závodě a celý celek dopravit jako jednu jednotku na místo použití. Dodávky, skladování a převzetí vašich komponent se provede na jednom zabezpečeném místě – v našem závodu, aniž byste k tomu museli vynakládat čas a úsilí. Pro zabudování do technických budov nabízíme zejména:

  • soustrojí kogenerační jednotky
  • provozní a skladovací nádrže
  • řídící skříně
  • NN rozváděče
  • vnitřní výfukové systémy
  • hlukové tlumiče na sání a výfuku větracího vzduchu
  • schodiště a rampy
  • základní elektroinstalaci 230/400 V

Tyto často těžké a objemné komponenty mohou být, s úsporou času a ohleduplně, v našem závodě za průmyslových podmínek a s optimální infrastrukturou, převzaty a uskladněny. Odpovídající váhová rezerva prostorové buňky a varianty upevnění jsou řešeny podle vašich potřeb v rámci konstrukčních prací.

Náš harmonogram montáže budeme s Vámi koordinovat tak, aby zejména těžké nebo opožděně dodané části zařízení bylo možno zabudovat do budovy v rámci její montáže na místě určení. Pečlivým a koordinovaným konstrukčním zpracováním zajistíme, že otvory, připojovací body a připevňovací lišty budou přesně tam, kde mají být. Tím se ušetří cenný čas při instalaci, což je zejména patrné při uvádění do provozu na místě určení.

Více se dozvíte v katalogu:
Objekty pro kogeneraci a záložní zdroje.

Co pro vás můžeme udělat?
Obraťte se na nás s vaším projektem.