e_ausbau.jpg

Technické vestavby energetických zařízení

Firma Betonbau se v průběhu pěti desetiletí vyvinula z pouhého výrobce betonových těles a prostorových buněk v renomovaného výrobce průmyslově vyráběných blokových trafostanic a rozvoden.

Pro mnoho známých distribučních společností, městských podniků, průmyslových podniků a výrobců energií je Betonbau už po desetiletí partnerem pro realizaci projektů v oblasti výroby a rozvodu energie. Velký objem dodávek z rámcových nebo individuálních kontraktů nám zabezpečují rovnocenné postavení s firmami elektrotechnického průmyslu.

V klíčových oblastech energetiky jsme se etablovali jako elektrotechnická odborná firma plně orientovaná na Vaše potřeby. Díky moderní infrastruktuře našich závodů vyrábíme hospodárně a za ideálních podmínek kompletně vybavené distribuční, napájecí a spínací stanice ablokové trafostanice podle EN 62271-202.

Ke komponentám šetrná montáž zajišťuje dodatečné plus pro spolehlivost systémů. Začíná to flexibilní a odbornou logistikou dílů zařízení jako např. distribučních transformátorů a rozváděčů a končí u vhodných kabelových souborů a koncovek. Elektrická montáž probíhá v našich závodech pouze k tomu určených halách, ve kterých se elektromontéři mohou plně soustředit na svoji práci. Řádný a plynulý tok materiálu je zajištěn propracovaným systémem zásobování.

Zkušení inženýři a mistři plánují a dohlíží na produkci a společně s odbornými montéry zaručují spolehlivou realizaci bezpečnostních a kvalitativních standardů.

Zejména velký důraz klade Betonbau na bezpečnou dopravu transformátorů a rozvaděčů.

Zkoušky a dokumentace týkající se zařízení jsou též důležité. Provádí je zvláště kvalifikovaní a zkušení odborníci – vždyť se jedná o Vaši bezpečnost.

Další zajímavé detaily získáte v katalogu: Kombibudovy.

Co pro vás můžeme udělat?
Promlume si o Vaší stanici.