Bild_Kompaktstation_Einsatzbereich.jpg

Aplikace

Naše kompaktní stanice Vám pro vaše energetické zásobování nabízejí řešení, které se vyznačuje malou zastavěnou plochou. Při stavební výšce od 1,47 až do 1,82 m nad zemí a omezených požadavcích na zastavěnou plochu je možno kompaktní stanici lehce integrovat do okolí místa instalace.

Existují varianty, které je možno obestavět ze tří stran nebo je zapustit do svahu. Dále jsou zde také částečně pochozí stanice.