Bild_Begehbare_Stationen_Einsatzbereich2.jpg

Aplikace

Betonbau vám na základě fundovaných oborových znalostí a dlouholetých praktických zkušeností nabízí veškeré služby počínaje zpracováním dokumentace a konče vyrobením vaší distribuční stanice.

Naše výrobky splňují vysoké požadavky, které jsou kladeny na bezpečnost a kvalitu distribučních stanic.

Sortiment Betonbau:
Technické budovy s více než 150 standardními půdorysnými rozměry a příslušné komponenty.

V sortimentu pochozích distribučních stanic můžete volit ze čtyř hlavních variant:

  • nadzemní stanice pro volnou instalaci
  • stanice pro zapuštění do svahu
  • zapuštěné stanice, částečně uložené v zemi
  • podzemní stanice, celé uložené v zemi


Různé tvary střech s naším odvětrávaním po celém jejich obvodu poskytují maximální bezpečnost a možnost stanici architektonicky přizpůsobit místu instalace.