unterflur1.jpg

V městských aglomeracích nebo v oblastech s vysokými architektonickými požadavky nebývá zřízení volně stojící technické budovy povolováno.

Zde je pak řešením podzemní stanice Betonbau.

Technika stanice jednoduše „zmizí“ pod zemský povrch a plocha se může využívat bez omezení k původnímu účelu. Vstupy a ventilační prvky je možno přizpůsobit okolním podmínkám – dokonce lze konstrukčně zajistit, aby horní desku bylo možno pojíždět.

Podzemní stanice jsou nasazovány v těchto oblastech:

  • letiště
  • historická městská jádra
  • městská centra
  • únikové a záchranné plochy

Jejich provedení musí splňovat tyto vysoké nároky

  • odolnost proti zemním tlakům
  • vodotěsnost pro povrchové i spodní vody
  • funkčně spolehlivé přirozené větrání
  • větrání stanice omezující srážení vlhkosti