unterflur2.jpg

U našich podzemních stanic navazujeme na naši kompletní řadu buněk typu UF. Proto máte k dispozici přes 150 základních geometrických uspořádání.

Prostorové buňky Betonbau jsou odlévány tzv. zvonovým litím, t.j. stěny a dno jsou vyrobeny z jednoho bezesparého odlitku z vysoce pevného vyztuženého železobetonu.

Stěny a krycí desky jsou přizpůsobeny na míru podle potřeb vašeho využití podzemních prostor.

Vaše výhody:

 • bezesparý stavební postup a maximální předpřipravenost už ve výrobním závodě
 • rozsáhlý servis na základě fundovaných znalostí oboru a to od vyhotovení dokumentace až po zpracování Vašich stavebních postupů
 • možnosti kombinací z více prostorových buněk
 • vysoká hospodárnost a životnost výrobku
 • splnění a respektování příslušných platných norem a zákonných požadavků

Výhody provedení našich standardizovaných podzemních prostorových buněk:

 • železobeton C 35/45 XC4, XA2, XF3 dle EN 206 popř. DIN 1045
 • schválená typová statika
 • krycí deska se statickým spojením s buňkou a vodotěsnými podzemními spárami
 • na žádost provedení stavebních prvků pro pojíždění
 • volně umístitelné dělící stěny
 • individuálně přizpůsobitelné vstupy, manipulační otvory a větrací prvky
 • vyzkoušená řešení detailů pro jímání povrchových vod ve větracích a předsazených šachtách
 • zesílené systémy mezipodlah
 • povrchové úpravy (u viditelných stěn) podle požadavků: pohledový beton, omítka, tepelná izolace, palubky, cihlový pásek a pod.

Využijte našich velkých zkušeností v tomto oboru – takové stavby jsou v konečném důsledku věcí důvěry.