t97.jpg

Spolehlivé a nenápadné zásobování energií

Tam, kde je potřeba volný rozhled přes budovu stanice, nabízíme řešení se zapuštěnou stanicí. Optimální využití prostoru kombinované se snadným přístupem pro obsluhu vytváří podmínky pro jednoduché provádění údržby i v omezeném prostoru.

Podzemní řešení jsou odpovědí na omezené stavební prostory a s tím související nedostatek vhodných míst pro zástavbu.

Variabilní pohledové výšky nám umožní přizpůsobit se místním okolnostem.

Zapuštěné stanice jsou nasazovány v těchto oblastech:

  • nepřehledné křižovatky
  • před památkově chráněnými stavbami
  • v hustě zastavěných průmyslových závodech
  • tam, kde je třeba zachovat přehlednost okolí


Jejich provedení musí splňovat tyto vysoké nároky:

  • odolnost proti zemním tlakům
  • vodotěsnost pro povrchové i spodní vody
  • funkčně spolehlivé přirozené chlazení transformátoru
  • větrání stanice omezující srážení vlhkosti