gas2.JPG

Flexibilní řešení pro každé zadání

Ve stavebnici Betonbau najdou projektanti a provozovatele na míru upravitelné a hospodárné průmyslově zhotovené řešení pro každý druh provozu. Umožňuje to rozsáhlý modulární program prostorových buněk rozličných šířek, délek a výšek. V případě potřeby je možno jednotky bezproblémově kombinovat a rozšiřovat pomocí prefabrikátů.

Výrobní program Betonbau zahrnuje od z jedné strany obsluhovaných kompaktních stanic přes pochozí prostorové buňky až po komplexní stavební objekty z prefabrikovaných částí. Z tohoto výrobního spektra se vytváří hospodárné objekty pro

  • regulační stanice plynu
  • čerpací stanice zemního plynu
  • zařízení pro zpracování a distribuci technických plynů


Betonbau má pro tato použití připravenu celou řadu technických řešení pro plynotěsné přepážky, zvukovou izolaci budov a pro technická zařízení objektů. Zde se jedná o spektrum počínaje dveřmi a větracími elementy z naší vlastní kovovýroby až po technicky propracované detaily pro jeřábová zařízení. Pro standardní prostorové buňky jsou k dispozici schválené typové statiky.

Dodržování norem a příslušných zákonných předpisů je stejně jako vysoký kvalitativní standard samozřejmostí.

Pokud jde o vnější povrchové úpravy jsme velmi flexibilní. Zde můžete volit mezi úpravami s tepelnou izolací nebo bez ní a různými tvary střech.

Na požadavek může zrealizovat vaši stavbu na klíč – od výkopu základového lože až po oplocení.

Promluvte si s námi o vašem projektu. Poraďte se s našimi odpovědnými obchodními zástupci.