wasserschacht_01.JPG

Aplikace

Naše šachty pro zásobování pitnou vodou, odpadní vody a pro navazující oblasti zpracování a rozvodu vody jsou založeny na více než 45-letých zkušenostech z konstrukce, výroby a dodávek technických budov.

Spektrum našich standardních dispozic a možnost výběru zvolené kombinace z našich vyráběných prostorových prefabrikátů systému Betonbau pokrývají potřeby našich zákazníků.

V oblasti čisté a pitné vody náš sortiment pokrývá téměř všechny druhy aplikací jako jsou:

 • vodní zdroje (stavební objekty ukončení studní, vodojemy a p.)
 • příprava vody (usazovací nádrže, provzdušňovače, provozní budovy a p.)
 • přeprava vody (čerpací stanice, tlakové stanice, zvyšovací čerpací stanice a p.)
 • jímání vody (vysoké vodojemy, požární nádrže a p.)
 • rozvod vody (armaturní šachty všech druhů, provozní budovy ap.)


Objekty prefabrikovaných šachet můžeme na přání dodat i na klíč, s kompletní technickou výzbrojí. Zde Vám sami nebo prostřednictvím našich odborných subdodavatelů nabízíme vhodná řešení požadovaných vlastností.

V oblasti znečištěné a kanalizační vody pokrývá program našich prostorových buněk tyto aplikace:

 • zádržné / přepadové nádrže dešťové vody, odtlakovací objekty
 • měřící, klapkové a armaturní šachty
 • čerpací stanice (mokré a suché nastavení)
 • čerpací stanice (pneumatické, vakuové)
 • čistírny odpadních vod (s ponořeným systémem, s pevným ložem, dočišťovací nádrže)
 • korektory kinetické energie, odlučovací objekty, šachty
 • kalové nádrže
 • provozní budovy


INabízíme Vám zkompletované řešení (na klíč) pro každé použití. Bez ohledu na to , zda se jedná o podzemní nebo o volně stojící nadzemní budovu nebo kombibudovu z obou těchto variant – vyřešíme vaše potřeby a budeme vaším partnerem od konstrukce až po dokončení.