reinwasser_wasserleitungen.JPG

Čistá a pitná voda

Voda je jedním ze základních podmínek života na naší planetě. Čistá a pitná voda je na celém světě potravinou č.1. Bezpečnost a kvalita zásobování pitnou vodou má tu nejvyšší prioritu. Proto je výběr materiálů použitých v instalacích pitné vody velmi důležitý. Podle DIN 1988 musí být všechny části zařízení takové, aby potravinářská kvalita pitné vody nebyla podstatně ovlivněna.

Této odpovědnosti si je firma Betonbau vědoma a dokazuje to navrhováním a realizací jen pro toto použití vhodných a schválených systémů. Jsou spolehlivě plněna příslušná ustanovení ČSN/DIN/EN norem a zákonných předpisů jakož i ustanovení „DVGW Regelwek (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs e.V.)“ a „KTW-Richlinien (Kunststoffe und Trinkwasser“). To vám dává, jako projektantovi nebo uživateli, potřebnou jistotu.

Materiály

Beton, který přichází bezprostředně do styku s pitnou vodou, se zpracovává bez organických materiálů na »nenasákavých« formách. Další výstavba se provádí zásadně jen s pro pitnou vodu povolenými stavebními materiály. Tlaková namáhání z vnitřního tlaku v potrubních vedeních jsou podle potřeby spolehlivě zachycena a odvedena stavební konstrukcí; odpovídající statické úpravy se provedou ve výrobním závodě.

Firma Betonbau používá trubní tvarovky a armatury z oceli, nerezové oceli, litiny, umělých hmot nebo také skleněných vláken výrobky od známých výrobců tak, jak si přeje zákazník. Spojení jednotlivých prvků se provádí pomocí přírub, šroubových nebo svařovaných spojení resp. bajonetových systémů. Používané těsnící materiály z elastomeru (těsnění přírub apod.) odpovídají příslušným požadavkům – např. „Arbeitsblattes DVGW W 270“ a „KTW Richtlinien“. Materiály vykazující různý elektrochemický potenciál jsou od sebe odděleny. U potrubních systémů s katodovou ochrannou se vhodnými prostředky provede odizolování od stavebních částí. Vestavba instalací ve výrobním závodě se provádí v co největším stavebním rozsahu a při dodržování všech hygienických předpisů.

Další vybavení staveb pro pitnou vodu je prováděno z podstatné části z nerezových materiálů (ušlechtilá ocel 1.4301/1.4541/1.4571), aby i tím nebyla ovlivněna jakost »pitné vody«.

Více informací získáte v katalogu: Vodohospodářské stavby.