wasserbau.JPG

Stavební provedení a vlastnosti

Výrobní proces prostorových buněk Betonbau začíná zvonovým litím na formách. Stěny a dno jsou vybetonovány z jednoho odlitku, beze spár a z vysoce pevného betonu s armováním dimenzovaném podle použití. Po vytažení z formy a otočení o 180o následuje výstavba stanice.

Zároveň jsou na šalovacích a naklápěcích stolech vyrobeny ploché prefabrikáty (krycí desky, střechy, vnitřní příčky, atd.) a zajištěny dodávky výzbroje stanice. Celý výrobní proces probíhá po celý rok pod střechou ve vyhřívaných halách. Tím jsou zajištěny ideální výrobní podmínky a to jak pro beton, tak i pro provedení výstavby stanice - tím je předepsaná kvalita také i každodenně realizována.

Náš systém řízení kvality je trvale kontrolován – interně kontrolou procesů a externími společnostmi, které kontrolují dodržování předpisů a upozorňují na potenciál ke zlepšení. Výrobní kontroly na dodržování postupů a pokynů se provádí v celém procesu výroby a jsou pro zákazníka zárukou kvality.

Podstatné vlastnosti našich šachet pro pitnou a splaškovou vodu projevující se jako výhody pro zákazníka jsou:

 • bezesparý výrobní postup a maximální prefabrikace ve výrobním závodě
 • komplexní služby na bázi fundovaných znalostí oboru od konstrukce až po dokončení vašich staveb
 • vysoká hospodárnost
 • plnění a dodržování příslušných předpisů a právních požadavků


Naše standardizované prostorové buňky s více než 150 základními dispozicemi mají tyto vlastnosti provedení:

 • železobeton C 35/45 podle DIN 1045 / EN 206
 • přezkoušené statiky pro různé varianty instalace
 • osvědčení pro těsnost potrubních průchodů (tlaková zkouška)
 • kompatibilita všech použitých materiálů s mediem (oborové předpisy a specifikace výrobců)
 • krycí desky se staticky propojeny s buňkou a u zapuštěných objektů se spárami odolnými tlakové vodě
 • zmonolitněné dělící stěny pro oddělení vodních komor od strojoven
 • čerpací jímky pro sběr zbytkové / servisní vody
 • vnější a vnitřní nátěry podle přání
 • obklady dna a stěn (klinker, dlaždice, teraco a pod.)
 • PE obložení vodních komor pro extrémní zatížení
 • fasáda podle přání (pohledový beton, beton se strukturovaným povrchem, omítky, tepelná izolace, palubky, klinker a p.)
 • střechy nadzemních objektů (sedlová, valbová, pultová, plochá, speciální) v jakémkoliv provedení
 • zohlednění emisních faktorů jako je hluk, zápach, oheň, toxicita a pod..
 • dodržení požadavků na zabezpečení objektu (ochrana před vloupáním, zabezpečovací systémy, neprůstřelnost a p.)
 • systémy pro průchod vedení pro media všech druhů


Naše rozsáhlé zkušenosti, agilní zaměstnanci a rozsáhlé území pokrývající firemní skupina závodů zvyšuje naši důvěryhodnost – stojíme jako spolehlivý partner na vaší straně.

Kvalita má budoucnost