schmutzabwasser.jpg

Znečištěná a odpadní voda

Stavební objekty v tomto oboru využití se vyznačují vysokou mírou individuality a flexibility. Naši zkušení pracovníci společně se zákazníkem prověří proveditelnost a životnost každého jednotlivého případu a na základě svých zkušeností ho optimalizují. Tímto dialogem získá partnerský vztah mezi zákazníkem a Betonbau pevný základ pro dlouhodobou spolupráci.

Ať už se jedná o jednoduché šachtové popř. odběrné jímky, velké z mnoha částí se skládající čerpací stanice nebo celé čistírny, Betonbau pro vás vždy najde správné a hospodárné řešení.

Materiály

Skladba funkčních dílů v tomto oboru je do značné míry ovlivněna agresivitou media - »odpadní vody«. Ta nesmí mít žádné škodlivé a destruktivní účinky na použité materiály.

Díky správné volbě stupňů vlivu prostředí u betonu podle DIN 1045 / EN 206 jsou plochy přicházející do styku s odpadní vodou dlouhodobě chráněny. V extrémních případech se může ochrana betonu zajistit vhodnými nátěry nebo obklady (kyselinám vzdorné dlažby, nerezová ocel, polyetylen a p.).

Používané trubní tvarovky a armatury z oceli, nerezové oceli, litiny nebo umělých hmot musí podle údajů výrobce vhodné a schválené pro příslušnou funkci a médium. Také zde podobně jako u pitné vody se používají na trhu dostupné metody spojování.

Kompletní systém funkčních výstavby je samostatně odsouhlasen může být vždy realizován firmou Betonbau nebo ve spolupráci našimi výkonnými partnery.

Více informací získáte v katalogu: Vodohospodářské stavby.