Melde_signaltechnik.jpg

Distribuce energie

V oblasti železničních dopravních systémů jsme kompetentním partnerem pro stavby určené pro zásobování a distribuci energie. Díky více než 45-letým zkušenostem a množství realizovaných projektů vám i v této oblasti rozumíme. Známe vysoké požadavky na výstavbu budov, které se týkají bezpečnosti, životnosti a dodržování termínů.

V projektových záměrech v železniční dopravě jsou často předpokládána jen velmi úzká časová okna stavební fáze. To platí bez rozdílu pro projekty regionálních i dálkových sítí.

V oblasti zásobování a distribuce elektrické energie pro železniční a lokální sítě můžeme dodat následující stavby a dílčí komponenty:

  • základy a budovy pro velké a výkonové transformátory
  • rozvodny, spínací stanice a spínací uzly
  • budovy měníren a usměrňovačů
  • propojovací místa různých mezistátních sítí
  • budovy pro vyhřívání vlaků
  • budovy pro vyhřívání výhybek
  • stanice lokálních sítí
  • prostory pro nouzové napájení a kompenzaci
  • budovy pro náhradní napájení a baterie
  • bezpečnostní dveře a větrání rozvoden a trafokobek


U malých budov navazujeme na náš koncept modulárních železobetonových prostorových buněk. Zde především oceníte bezpečnost a dlouhou životnost naší monolitické bezesparé technologie. Větší objekty skládáme z více modulů nebo je podle požadavků kombinujeme s klasickými stavebními prefabrikáty. Tím můžeme realizovat Vaše standardní geometrické uspořádání a zároveň jsme flexibilní pro individuální řešení. Na Vaše přání můžeme stavby dodat i na klíč. Kromě stavebního know-how vaše projekty sofistikovaná řešení z hlediska bezpečnosti provozu elektrických zařízení vysokého napětí. Zde máme osvědčené a testované systémy pro bezpečné zvládnutí vnitřních poruch. Osvědčené po desetiletí neustále vyvíjené odtlakovací a větrací systémy a bezpečnostní dveře naší vlastní výroby jsou optimálně sladěny s naším systémem prefabrikátů. Návrh a realizace potřebných konceptů uzemnění s různými průřezy je pro nás samozřejmostí. Dovedeme řešit i problematiku ochránění našich podzemních částí objektů proti působení bludných proudů. Tudíž není potřebná složitá stavební připravenost s izolacemi na místě stavby.

Jsme připraveni vám pomoci s dimenzováním větracích prvků trafokobek. Sofistikované systémy pro zadržování vodu ohrožujících látek Vám zaručí potřebnou bezpečnost v případě havárie.

Naše závody a výrobní postupy jsou pravidelně certifikovány drážními orgány.

Promluvte si s námi o vašem projektu. Poraďte se s našimi odpovědnými obchodními zástupci.