Stellwerk.jpg

Signalizace a zabezpečení

Betonbau zhotovuje pro významné zákazníky stavební objekty modulární konstrukce a to pro signalizační a zabezpečovací techniku železničních dopravních systémů. Zásadní význam zde mají faktory bezpečnosti, životnosti a dodržování termínů.

Výtah z našeho sortimentu výrobků:

  • budovy pro elektronická stavědla
  • IT prostory
  • RGSM a BOS kabiny
  • budovy pro telemetrické aplikace


Z více jak 150 standardních dispozic našich železobetonových prostorových buněk je možno zkombinovat téměř jakýkoliv půdorys – také ve vícepodlažním provedení. Výhody koncepce prostorových buněk jsou zřejmé. Vaše stavba vznikne na místě výstavby v krátkém čase, aniž by váš provoz byl zásadně omezen. Krátká doba výstavby a kalkulovatelné náklady pomohou významně vašemu projektu. Průmyslová výroba prostorových buněk umožňuje vysokou přesnost. V souladu s detailním plánem vaší stavby budou pro vaše individuální využití provedeny napojení a předávací místa přesně tam, kde mají být.

Přitom se projeví positivní vlastnosti monolitických prostorových buněk Betonbau.

  • díky robustní konstrukci dlouhá životnost při omezené údržbě
  • velmi dobré fyzikálně stavební vlastnosti co se týká útlumu hluku, požární odolnosti a klimatu prostoru
  • prověřená a mnohokrát vyzkoušená standardní řešení zajistí hospodárnost a bezpečnost.
  • univerzální možnosti vzhledu vnějších povrchových úprav a tvarů střech


Promluvte si s námi o vašem projektu. Poraďte se s našimi odpovědnými obchodními zástupci.