Content_Trossingen_01.jpg

Bloková teplárna

Bloková teplárna byla vybudována pro otevřený bazén v krásném Schwarzwaldu v roce 1999. Dieselagregát dodává el. proud a teplo, zatímco trafo je připraveno pro přepnutí dodávky el. proudu ze sítě v případě výpadku agregátu. Skládá se ze strojovny agregátu s rozváděčem a zásobníkem mazacího oleje, rozvodny, trafokomory a místnosti palivové nádrže.


Budova ze tří prostorových buněk:

  • UF 3484, UF 3054 a UF 3042
  • vertikální šachta z betonových prefabrikátů pro komím a odvětrání
  • strojovna agregátu o světlých půdorysných rozměrech 3,18 x 8,18 m
Content_Trossingen_2_01.jpg

Bezprostřední sousedství trávníků bazénu klade vysoké nároky na zvukovou izolaci strojovny agregátu. Proto byly otvory přívodu a odvodu větracího vzduchu umístěny ve stěnách odvrácených od bazénu. Vzduch je ze strojovny odsáván částečně přes zvukově izolovaný betonový kanál nade dveřmi a vyfukován do odvětrávací šachty plechovým kanálem, částečně je nasáván ventilátorem na protilehlé straně a zaveden do odvětrávací šachty. Tam je vyfukovaný vzduch veden přes tlumící kulisy a nad střechou vyfukován v takovém směru, že směřuje na stejnou stranu budovy, na které je nasáván přívodní vzduch.


Místnost naftové nádrže byla provedena jako zvláštní prostor, aby byly dodrženy požadavky na skladování vodu ohrožujících látek.