Kuppel1.jpg

Technické budovy propojovací stanice

V roce 2007 byly realizovány 3 technické budovy propojovací stanice renomovaného distributora.

Zde se jedná o trafobudovu typu UF 3066 pro propojovací trafo 6,3 MVA 20kv/20kV, budovu zhášecí tlumivky typu UF 3042 a jednu místní stanici distribuční sítě typu UK 1700-23 MF.

Vzhledem ke specifickým severním povětrnostním podmínkám se distributor chtěl vyhnout venkovním instalaci rozvodny.

a32d7f38b0.gif
  • pro zvýšení prostoru trafokomory byla na centrální prostorovou buňku nasazena další buňka stejného typu se sníženou výškou a na ní teprve uložena střecha.
Kuppel2.jpg
  • firma Betonbau prováděla i základy budovy. Vzhledem ke ztíženým geologickým podmínkám se zde musela provést pilotáž.
  • doprava a instalace byly logistickou výzvou, protože přeprava těžkých nákladních vozidel a 160 tunového autojeřábu mohla být rovedena pouze trajektem a to za vysokého přílivu.
  • zvláštní poloha propojovací stanice vyžadovala trasu transportu přes předzahrady s následnou obnovou trávníků a zeleně.
  • trafo bylo dodáno na určený den montáže a autojeřábem usazeno do budovy ještě před usazením střechy.
  • prostorové buňky jsou vyrobeny z jednoho bezesparého odlitku a odpovídají tak příslušným předpisům pro ochranu vod.
Byly zrealizovány veškeré stavební dodávky projektu.