Biogas_1.jpg

Bioplynové stanice

V bioplynové stanici je biologický odpad zpracován na bioplyn (skládkový nebo metanový plyn), který pohání plynový motor (agregát). Vyrobená energie (el. proud nebo teplo) je v zařízení částečně spotřebována a dále se s ní napájí veřejná distribuční síť.

Vhodné vlastnosti betonové konstrukce dovolují použití jako budovy strojovny agregátu a to zvláště díky velké zvukové izolaci, odolnosti proti tlaku a dlouhé životnosti.

Zákonitosti rozvodu a předávání tepla vyžadují lokální instalace. To vyvolává potřebu urbanistické integrace do okolní krajiny přizpůsobivým stavebním provedením. Současně jsou kladeny vysoké požadavky na ochranu proti hluku.

Znázorněná bioplynová stanice ukazuje umístění agregátu ve strojovně, které vykazuje útlum hluku R´Wcca 47 dB. Vyšší požadavky mohou být splněny tím, že se zvětší tloušťky stěn a střechy popř. dalšími opatřeními pro zvukovou izolaci. Tato zvukově izolující stavební konstrukce zajišťuje, že při nasazení např. 500 kW agregátu je bez dalších opatření dosaženo určené hraniční hladiny hluku 65 dB v desetimetrové vzdálenosti (na hranici pozemku podle technických pokynů). Střední úroveň hluku uvnitř budovy byla v tomto případě naměřena 105 dB(A).

Kombinací různých prostorových buněk lze vytvořit budovu strojovny až pro 2 MW agregát.

Betonová budova zhotovená bezesparou technologií je jako zkompletovaná jednotka usazena do předem připraveného lože přímo z dopravního prostředku.

Po zabudování prvků zařízení, výfuku a agregátu se provede montáž střešní desky.

Vanová střecha je připravena pro namontování dílčích zařízení, chladičů a větracích nástaveb. Dosedací plochy, otvory a podstavce jsou v ní integrovány.

Dveře jsou zdvojené, ocelové, zvuk izolující podle EN 20140.

Demontovatelný stěnový segment v čelní štítové ploše umožňuje výměnu agregátu. Demontáž těch částí střechy vyžadující demontáž s nimi spojeným zařízením, tedy není nutná.

Pod střechou namontované ocelové nosníky slouží pro uchycení zdvihacích zařízení údržby.

Stavební konstrukce Betonbau jsou v souladu s bezpečnostními požadavky pro bioplynové stanice podle německých předpisů (požární ochrana DIN 4102, §19 vodního zákona a beton DIN 1045).

Je možné i dodatečné zakrytí dříve zrealizovaných staveb jiné stavební technologie, které překračují hlukové limity.