1267d576ca.jpg

Větrné elektrárny

Gütersloh, větrné elektrárny

Kompletní řešení předávací stanice a příslušné trafostanice bylo realizováno pro provozovatele větrných elektráren v distribuční síti městského podniku Gütersloh.

Dodávka zahrnovala budovy včetně rozváděčů. Nastavení ochran prováděl dodavatel rozváděčů. Uvedení do provozu a zkoušky zařízení provedl zákazník.

V blízkosti větrné elektrárny byla ve stávající trase sítě lokálního dodavatele energie postavena pochozí předávací stanice typu UF 3030 s měřícím zařízením.

Windkraftanlage.jpg

V koncepci budovy byly dodrženy osvědčené konstrukční zásady, které zaručují konformitu s normou EN 62271-202.

V patě větrné elektrárny byla postavena trafostanice v kompaktním provedení typu UK2200-25X/3L. Tato buňka se svými větracími prvky na třech stranách je obzvlášť vhodná pro olejové transformátory až do 2500 kW a je používána tam, kde musí být trvale přenášen vysoký výkon, t.j. především v průmyslu a ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Budovy jsou od sebe vzdáleny více jak sto metrů. Vzhledem k prostorovému oddělení transformátoru a VN rozváděčů byly optimálně splněny jak požadavky provozovatele větrné elektrárny tak i provozovatele sítě.