Technická budova nové haly pro přípravu materiálu
slide
Technická budova nové haly pro přípravu materiálu
slide
Technická budova nové haly pro přípravu materiálu
slide
Technická budova nové haly pro přípravu materiálu
slide
Technická budova nové haly pro přípravu materiálu
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Kombinace ocelové haly pro flexibílní výrobní uspořádání a technické a řídící budovy pro energetické napájení a řízení výroby ukazuje na mnohostranné možnosti použití modulárního systému Betonbau v průmyslových aplikacích.

Budova ze 13 prostorových buněk:

  • UF 3666, UF 3060, UF 3054 a UF 3042
  • pro zvýšení rozvodny byly buňky stejného typu, ale se sníženou výškou, nasazeny dnem vzhůru na spodní buňky
  • pro dosažení co největšího volného větracího průřezu a pro výměnu transformátoru byly použity demontovatelné lamelové dveře vlastní výroby o velikosti 2,00 m x 2,50 m. Transformátor je určen pro napájení třídícího a drtícího zařízení kovových materiálů.
  • sanitární prostory integrovány v řídící budově
  • prostorové buňky jsou vyrobeny bezesparým odlitím z jednoho kusu a odpovídají tak požadavkům kladeným na trafokobky §19 německého vodního zákona.