d47e4d93ee.jpg

Vodojem

UW 4284 (kombibudova; 95 m³ využitelný objem)

Na začátku roku 2008 firma Betonbau GmbH vyrobila nový vodojem, který byl na místě stavby zkompletován z prefabrikovaných částí a umístěn na základech starého zbořeného vodojemu.

Stavba sestává ze dvou prostorových buněk a ze dvou prefabrikátů:

  • UW 4284 nádrž pro vodu (světlé rozměry d x š x v = 8,18 x 3,98 x 3,70 m; hmotnost 95 tun)
  • UW 3036 šoupátková komora (světlé rozměry d x š x v = 3,38 x 2,78 x 3,80 m; hmotnost 26 tun)
  • 2 ks opěrných zdí (d x š x v = 5,12 x 2,40 x 4,85 m; hmotnost každé 18,5 tun)
49abb54082.jpg

Šoupátková komora je předsazena před nádrž na vodu. Před šoupátkovou komoru byly namontovány dvě opěrné zdi. Tím je zajištěn přístup z úrovně terénu a proto je, podle bezpečnostních předpisů, možný vstup pouze jedné osoby bez jakéhokoliv omezení. Přístup do nádrže na vodu je možný při prázdné nádrži přes tlakově těsné nerezové dveře.

Pitná voda je naše nejdůležitější potravina a proto se musí brát při zhotovení nádrže na vodu zřetel zláště na tyto body:

  • izolace pro zamezení vzniku baktérií
  • přívody a odvody větrání přes speciální filtry
  • vloupání ztěžující dveře pro ochranu před nedovoleným vstupem (WK 4)
  • použití jen materiálů podle platných předpisů (DVGW W 270, KTW atd.)


Plnění se provádí přes regulační ventil s plovákem. K zamezení přeplnění je zabudován přepad DN 100, který odvede vodu do odtoku.