2e1e1657dc.jpg

Odběrná šachta US 4248

(vnitřní rozměry d x š x v 4,58 x 3,98 x 3,94 m; hmotnost = 52 tun)

V roce 2002 rekonstruovala firma FWF dálkové vodovodní potrubí mezi obcemi Custenlohr a Schwebheim v BRD. Dimense potrubí jsou DN 300 MDP16.

Aby se na trase ležící místa mohla připojit na nové vodovodní potrubí, vyrobili jsme dohromady 10prefabrikovaných stavebních objektů se světlými půdorysnými rozměry od d x š = 2,00 x 1,50 m až po 4,58 x 3,98 m, kompletně vyzbrojených, které byly usazeny do stavební jámy.

Jako příklad je zde uvedena odběrná šachta na RL km 7+034,39. Šachta zajišťuje zásobování obcí Neuberberg, Rudolzhofen, Seenhain a Ermetzhofen a byla zkonstruována firmou Betonbau GmbH včetně všech potřebných armatur jako jsou redukční ventily, vodoměry, filtry, pojistné ventily, uzavírací klapky a šoupata. Navíc tato šachta obsahuje proplachovací řadu s proplachovacím potrubím, protože toto místo je nízko položeným bodem trasy. Proplachovací potrubí končí v Betonbau rovněž dodaném objektu vývaru proplachové vody, bezprostředně umístěném u odběrné šachty, z kterého se proplachová odvádí dále do jejího odtoku.

Šachty jsou zhotoveny podle technických a hydraulických požadavků zákazníka.

Odběrná šachta byla dodána jako úplně zkompletovaná aby průběh výstavby dálkového potrubí byl co nejméně narušen a doba montáže na staveništi byla co nejvíce zkrácena. Šachta byla dokončena během jednoho dne, takže už druhý den se mohla stavební jáma zaplnit.