51489176bb.jpg

Úprava pitné vody

Na jaře 2008 byla stávající studna pitné vody rozšířena o zařízení na úpravu vody. Pitná voda byla za účelem jejího odkyselení vedena přes filtr a tím byla voda zkvalitněna přímo na studni. Hlava studně a filtrační zařízení jsou instalovány ve dvoupodlažní kombibudově. Veškeré agregáty stojí v podzemním podlaží, přičemž filtr má celkovou výšku cca 5 m. Elektrický rozváděč a vstup do objektu se nachází v přízemí. Z estetických důvodů (Harzvorland) má stanice sedlovou střechu s taškovou krytinou.

wasseraufbereitung.jpg

Budova ze dvou prostorových buněk se sedlovou střechou:

  • UW 3660 jako podzemní podlaží
  • UF 3642 jako přízemí v krakorcové desce a zakrytí šachty
  • betonová krycí deska a sedlová střecha


Veškerá potrubí jsou mruzuvzdorně a s těsností proti tlakové vodě zavedena skrz obvodové stěny do podzemního podlaží. Zakrytí šachty je vodotěsné, s odvětrávacím potrubím a sítěmi proti hmyzu. Zde je možno také čerpadlo nahoru, v případě jeho revize, vertikálně vytáhnout. Tepelná izolace objektu včetně střechy zabraňuje přehřívání v létě a umožňuje energeticky úsporný provoz bez zamrzání v zimě. Vnitřní výzbroj je z nerez oceli.