refgas_02.jpg

Regulační stanice ze 4 buněk s prostorem pro regulaci a měření o 128 m2 bez sloupů

Rozsah dodávky Betonbau obsahoval stavební objekt a vnější zařízení. U objektu se jedná o kombibudovu složenou celkem ze 4 prostorových buněk UF 1836 až UF 3684 a z jednoho stěnového prefabrikovaného elementu budovy s celkovými vnějšími rozměry cca d * š * v = 11,0 * 20,0 * 3,2 / 4,46 m.

Objekt je rozdělen na celkem 5 prostorů, z nichž největší je prostor pro regulaci a měření se zakrytou plochou 128 m² bez sloupů včetně jeřábového zařízení přes celou tuto plochu. V dalších menších prostorách pomocná zařízení budovy.

Přívodní a vývodní potrubí jsou vedeny přes sklep pro napojení potrubí pod venkovními plochami budovy. Kompletní přívodní potrubí bylo realizováno po ukončení stavební montáže uvnitř Betonbau dodaných prefabrikátů. Kompletní podlaha stanice z vodivých betonových dlaždic byla položena na místě.

Zvláštní požadavky na odolnost proti vloupání a požární odolnost vyplývají z využití budovy jako regulační stanice. Všechny betonové prostorové buňky splňují požadavek F 90 podle DIN 4102 pro požární odolnost staveb.