c37e069b39.jpg

Standardní měnírny pro Deutsche Bahn Energie

Německé dráhy potřebují pro napájení 16,7 Hz trakční sítě z 50 Hz distribuční sítě mnoho měníren, které je možno budovat zvláště hospodárně a v závislosti na napájecích požadavcích modulárně tak, že různé stupně výstavby jsou technicky a opticky jednotného provedení. Po zhotovení potřebných betonových elementů mohou být např. prostorové buňky již v závodě kompletně osazeny elektrickou výzbrojí. Otevřená stání a z důvodu zvukové izolace částečně krytá stání velkých transformátorů mohou být už ve výrobním závodě z velké části předvyrobena a pak na staveništi dokončena. Na obrázku jsou naproti sobě stojící trafostání, mezi nimi jsou objekty elektrorozvoden.

Bahn_Vekehr_1.jpg

Betonbau vyrábí, dodává a montuje budovy drážních měníren zcela podle ekologických požadavků, které vyplývají z požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu, ochranu vod o ochranu před hlukem v každém konkrétním místě.