estw1.jpg

Budovy elektronických stavědel

Budova elektronických stavědel se 7 moduly byla nainstalována v květnu 2007. V květnu 2009 bylo stavědlo na jižní štítové straně rozšířeno o dalších 11 modulů. V prosinci 2008 bylo instalováno stavědlo proti vstupní straně pozemku stavědel. Moduly všech tří stavědel musely být transportovány na místo instalace po železnici, protože příjezd po mostě nebyl z důvodu malé průjezdní výšky možný.

estw2.jpg

Elektronická stavědla slouží k automatizaci drážního provozu. Zařízení stavědel jsou podél trati umístěna v jedné nebo více navzájem propojených budovách. Elektronická stavědla obsahují prostor pro zabezpečovací techniku a k tomu příslusné napájecí zdroje (modul počítačů) a mohou být rozšířena o prostor agregát záložního napájení nebo baterií, prostor pro telekomunikace, místní ovládání, řízení dopravy, ohřev výhybek nebo obslužný personál. Velikost modulu počítačů závisí na počtu ovládaných stavěcích prvků (např. výhybek a návěští).