Prostorové buňky UF 1824 až 1842

TYP

Vnitřní
délka
[m]

Vnitřní
šířka
[m]

Vnitřní
výška
[m]

Vnější
délka
[m]

Vnější
šířka
[m]

Vnější
výška*
[m]

Zastavěná
plocha
[m²]

Obestavěný
prostor
[m³]

1824 2,18 1,58 3,20 2,38 1,78 3,32 4,24 14,50
1830 2,78 2,98 5,30 18,31
1836 3,38 3,58 6,37 21,79
1842 3,98 4,18 7,44 25,45

* k tomu výška střechy (standardně 24 cm u DV, DVM, DB, DBA, DÜA, DRO, DRU)