Prostorová buňka UF 2742

TYP

Vnitřní
délka
[m]

Vnitřní
šířka
[m]

Vnitřní
výška
[m]

Vnější
délka
[m]

Vnější
šířka
[m]

Vnější
výška*
[m]

Zastavěná
plocha
[m²]

Obestavěný
prostor
[m³]

2742 3,98 2,50 3,20 4,18 2,70 3,32 11,29 38,61

* k tomu výška střechy (standardně 24 cm u DV, DVM, DB, DBA, DÜA, DRO, DRU)