Řez
slide
Půdorys
slide
slide
slide

Usazení do svahu
od 1,01 m do 3,30 m

při usazení podélnou stěnou ve svahu:

 • čelní stěna u všech prostorových buněk svýškou svahu až 1,90 m, u prostorových buněk menších než UF 3048 s výškou svahu až 2,20 m.

při usazení příčnou stěnou ve svahu:

 • čelní stěna u prostorových buněk do UF 3030 s výškou svahu až 2,20 m
 • u UF 3036 s výškou svahu až 2,35 m
 • u UF 3042 s výškou svahu až 2,50 m
 • u UF 3048 s výškou svahu až 2,60 m
 • u UF 3054 s výškou svahu až 2,75 m
 • u UF 3060 s výškou svahu až 2,90 m
 • u UF 3066 s výškou svahu až 3,00 m
 • opěrná zeď je zbytečná
 • stavební korpus se zesíleným armováním
 • typová zkouška až do UF 3066
 • dolní okraj omítky podle linie svahu
 • odvodnění a hydroizolace provést podle DIN 4095 a DIN 18195