slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Dřevěné sedlové střechy

Často se vyskytuje požadavek vyrobit prostorovou buňku nebo kombibudovu se střechou ve tvaru, který by odpovídal místu stavby. Na budovy systému Betonbau se dají aplikovat všechny běžné geometrické tvary střech s libovolnou krytinou:

  • sedlové střechy
  • valbové střechy
  • pultové střechy
  • obloukové střechy


Díky tomu, že samotná konstrukce střechy je nástavbou na betonové ploché střešní desce, jsou zachovány všechny požadované technické vlastnosti prostorové buňky (požární odolnost, tlumení hluku, tlaková odolnosti atd.). Případná dodatečná instalace střechy na existující stanici je obvykle po předcházejícím statickém posouzení bezproblémově možná.

Realizaci střech provádíme přímo ve výrobním závodě. Větší střechy pro kombibudovy realizujeme zpravidla až na místě stavby.