Ochrana zdraví a majetku je pro nás prioritou. Naše produkty splňují všechny požadavky, které na ně kladou
normy a nařízení. Díky našim inovativním řešením můžeme na přání poskytnout ještě vyšší ochranu
a bezpečnost.

BEZPEČNOST ELEKTROZAŘÍZENÍ

  • Ochrana proti obloukovému zkratu dle ČSN EN 62271-202
  • Minimální stupeň krytí IP 23 DH, na přání IP 34 D nebo IP 44 D dle ČSN EN 60529
  • Zkouška oteplení a třídy krytu dle ČSN EN 62271-202
  • Ochrana před elektromagnetickým polem (EMC) dle nařízení vlády č. 291/2015 Sb. a ČSN EN 50499

OCHRANA PROTI POŽÁRU

Betonový korpus zajišťuje požární odolnost EI90, na přání až EI120. Dle situace a projektu instalujeme
i protipožární rošty, prostor transformátoru úplně oddělujeme od ostatních částí stanice, používáme požární
ucpávky, příp. na střeše stanice osazujeme ventilační kupole.

OCHRANA PROTI HLUKU

Stěny, dveře a větrací prvky vyrábíme s vysokou až velmi vysokou úrovní útlumu hluku. Na přání můžeme stěny
zdvojit, obložit zevnitř děrovaným plechem a zvukovou izolací nebo zdvojit dveře. Používáme zvukově izolované
plechové kanály nebo betonové kanály se zabudovanými tlumicími kulisami. Stanici můžeme umístit do svahu
či pod zem.

OCHRANA PODZEMNÍCH VOD

Betonový korpus beze spár zabraňuje případným průsakům oleje z transformátoru do zeminy.

OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ

Nabízíme odolné dveře a větrací prvky, dveře s vnitřními panty s bezpečnostní třídou RC2 nebo RC3
dle ČSN EN 1627, mechanický nebo elektronický třísměrný zámek s funkcí nouzového východu. Cylindrická
vložka je opatřena ochranným kováním.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ CERTIFIKÁTY

Prohlášení o shodě, stavebně-technická osvědčení a certifikáty výrobků pro český trh poskytujeme na vyžádání.