ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

TYP STANICE KOMPAKTNÍ
Označení typové řady BETONBAU UK
Obsluha zvenku
Nadzemní výška cca 1,5 m, u zapuštěných stanic méně než 1 m
Zastavěná plocha cca 3–6 m2
Hmotnost včetně výstroje 7–13 t
Doprava běžný nákladní automobil
Výkon transformátoru běžně 630 kVA, projektově až 2,5 MVA
Umístění transformátoru na podlaze trafostanice
Výměna transformátoru po demontáži střechy
VN rozváděče běžné kompaktní, izolované plynem SF6, vzduchové a vakuové

ELEKTROTECHNOLOGIE

Všechny kompaktní stanice jsou standardně připraveny pro instalaci transformátorů do výkonu 630 kVA včetně.
Speciální projekty s transformátory do 2,5 MVA posuzujeme individuálně, především dimenzování větrání.

Trafoprostor je vytvořen jako olejová jímka a díky vodotěsnosti a olejotěsnosti použitého betonu poskytuje
požadovanou ochranu životního prostředí bez nutnosti dalších hydroizolačních nátěrů.

Do kompaktních trafostanic instalujeme převážně kompaktní VN rozváděče izolované plynem SF6.
V individuálních projektech můžeme použít i vzduchové rozváděče a VN měřicí pole.

NN rozvaděče různých výrobců jsou přizpůsobeny malým rozměrům prostoru trafostanice. Je možné i umístění
úředního nebo orientačního měření spotřeby a kompenzace.

Integrovaný kabelový prostor stanice je zároveň základem stanice.

Robustní patentované kabelové průchodky jsou umístěny v podzemní části stanice a umožňují prostup všech
standardizovaných kabelů používaných v energetice.

Kompaktní trafostanice lze obsluhovat ze čtyř, tří, dvou nebo jen z jedné strany.

TYPY A ROZMĚRY KOMPAKTNÍCH TRAFOSTANIC

KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) VNĚJŠÍ DÉLKA (m) NADZEMNÍ VÝŠKA (m) CELKOVÁ VÝŠKA (m)
UK 1250-20
1,45 2,03 1,56 2,22
UK 1250-25
1,45 2,51 1,56 2,22
UK 1250-34
1,45 3,44 1,56 2,22
UK 1250-36
1,45 3,60 1,56 2,22
UK 1700-15
1,90 1,58 1,65 2,40
UK 1700-23
1,90 2,30 1,65 2,40
UK 1700-28
1,90 2,80 1,65 2,40
UK 1700-42
1,90 4,21 1,65 2,40
UK 2536
2,50 3,58 1,685 2,565
UK 2548
2,50 4,78 1,685 2,565
UK 3015
3,00 1,50 1,64 2,39
UK 3024
3,00 2,38 1,68 2,56
UK 3048
3,00 4,78 1,685 2,565
UKL 3119
3,15 1,92 1,695 2,395

Další informace:

Obraťte se na nás

Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte naše obchodně-technické zástupce o radu nebo
nezávaznou cenovou nabídku.