Technické údaje T 97

 • malá stavební výška nad úrovní terénu
 • bezesparý korpus z jednoho odlitku
 • možné obestavění ze tří stran
 • pochozí bez žebříku
 • obsluha jednou osobou
 • dodávka na klíč, na přání se zabudovanou technologií
 • použitelná jako trafostanice v patě stožáru
 • možnost volby různých barev vnější fasády
 • možnost volby druhu fasády, např. obkladový pásek (cihelný), dřevo (palubky), strukturovaná akrylátová omítka
 • střechu tvoří hliníkový výklopný poklop, eloxovaný nebo v barvě RAL
 • zastavěná plocha: 3,52 m2
 • obestavěný prostor: 7,18 m3
 • celková tíha (bez technologie): 44 kN

Technický list: UK T 97