Půdorys UK 1700-23
slide
Řez 1 UK 1700-23
slide
Řez 2 UK 1700-23
slide
slide
slide
slide

Kompaktní TRAFOstanice UK 1700-23

Korpus trafostanice je z vysokopevnostního železobetonu s pevnostní třídou C35/45 a pro stupně vlivu prostředí XC4, XF1 podle DIN 1045-2-EN 206 (ČSN EN 206-1).

K výzbroji trafostanice přísluší jedny dvojkřídlé hliníkové dveře a až tři větrací prvky. Jeden větrací prvek je jako odnímatelný (popř. v provedení jako větrací dveře) určen pro přístup do trafoprostoru, další dva větrací otvory mohou být osazeny buď odnímatelným větracím prvkem, pevným větracím prvkem, větracími dveřmi nebo mohou být vypuštěny (zabetonovány).

Podle počtu větracích prvků rozlišuje Betonbau tyto typy

  • UK 1700-23/1L
  • UK 1700-23/2L
  • UK 1700-23/3L