Pro urychlení výstavby instalujeme elektrotechnologii do stanice již ve výrobním závodě.

Samostatnou stanici ukládáme na připravenou štěrkovou podkladní vrstvu bez základů. Základy jsou nutné
pouze pro kombibudovy složené z více těles.

Pochozí stanici přepravujeme jako nadrozměrný náklad. Hmotnost včetně výstroje se pohybuje od 13 do 50 t.
Kompaktní stanici přepravujeme běžným nákladním automobilem a osazujeme jeřábem. Hmotnost včetně
výstroje se pohybuje od 7 do 13 t.

Uživatel stavby zajišťuje přípravu stavebního lože a provedení vnější kabeláže a vnějšího uzemnění.