BETONÁŘSKÉ VÝROBKY BETONBAU

Korpus stanice tvoří 4 obvodové stěny s tloušťkou min. 10 cm a dno s tloušťkou min. 12 cm. Odléváme jej jako
jeden odlitek najednou procesem tzv. zvonového lití. Tento způsob výroby propůjčuje tělesu následující vlastnosti:

  • výjimečnou mechanickou odolnost; korpus je samonosný krabicový prvek, který nevyžaduje základy;
    standardně jej usazujeme na štěrkové lože; může sloužit i jako opěrná stěna při osazení ve svahu, 
  • dokonalou těsnost; monolitické a beze spár odlité betonové těleso je vodotěsné a zároveň slouží jako
    nepropustná jímka pro olej v případě havárie transformátoru, 
  • snadnou přepravitelnost, vycházející opět z mechanické stability vlastního tělesa,
  • dlouhou životnost a spolehlivost.

Korpus, střechu a příčky vyrábíme z vodostavebního betonu s pevnostní třídou C35/45 a pro stupně vlivu
prostředí XC4 a XF1 podle ČSN EN 206-1.

Střechy mohou sloužit též k odvětrávání a k odvodu přetlaku při vnitřním zkratu. Standardně osazujeme
trafostanice plochou vanovou střechou, kterou je navíc možné odvětrat po obvodu. Na přání zhotovíme
i jakoukoli šikmou střechu se skládanou střešní krytinou nebo plechem.

Mezipodlahu zhotovujeme buď jako betonovou, nebo ze systému hliníkových profilů. Výhodou betonové
mezipodlahy je nehořlavost, systém z hliníkových profilů zase vyniká svou vysokou flexibilitou. Hliníkové profily
montujeme na nastavitelné pozinkované ocelové podpěry. Nášlapnou vrstvu tvoří překližka se samozhášivou
a protiskluznou povrchovou úpravou. Tyto desky jsou vybaveny klíčem ovládanou západkou, která brání
nadzvednutí.

Příčky mají tloušťku min. 8 cm a jejich tloušťka a umístění jsou variabilní.¨

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY METALLBAU

Dveře a větrací elementy vyrábíme ve vlastní zámečnické dílně METALLBAU z eloxovaného hliníku. Tento
materiál má korozní odolnost a obdobnou stálost jako beton použitý na stavební korpus.

Naše zámečnické výrobky můžeme vybavit patentovaným vysoce účinným systémem větrání. Tento systém
má optimalizovaný koeficient průtoku vzduchu odpovídající krytí IP 33 a zabraňuje vniknutí hmyzu a hlodavců
do stanice.

Větrací element může být odnímatelný, pevný nebo zabudovaný do dveří.

Dveře odolávají působení obloukového zkratu a jsou vybaveny patentovaným zámkem s tříbodovou závorou
a funkcí nouzového východu. Počet, velikost a umístění dveří a ventilačních prvků v rámci stanice jsou variabilní.