Čistírny odpadních vod s kapacitou od 100 do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) vyrábíme z bezesparých
prefabrikovaných železobetonových nádrží. Zajišťujeme vše, od návrhu až po uvedení do provozu.
Naše know-how je založeno na téměř 30 letech zkušeností v ČR a 60 letech zkušeností v Německu.


Služby BETONBAU zahrnují: 

 • návrh a tvorbu projektové dokumentace, 
 • výrobu, dopravu a montáž betonového prefabrikátu, 
 • instalaci technologií, 
 • uvedení do provozu, revize a pozáruční servis.


VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD BETONBAU

 • Každý projekt řešíme individuálně dle zadaných parametrů a požadavků vodohospodářských orgánů
  na kvalitu vyčištěné vody 
 • ČOV od firmy BETONBAU tvoří stavebnicový systém umožňující průběžné rozšiřování o další, paralelní linku 
 • Povrch nádrží je odolný vůči působení odpadních vod 
 • Dokonale vodotěsný objekt nevyžaduje dodatečné hydroizolace 
 • Vysoká životnost a spolehlivost 
 • Rychlá a čistá montáž i v nepříznivých klimatických podmínkách, bez mokrých stavebních procesů 
 • Bez požadavků na zařízení staveniště 
 • Ekologický průběh stavby vhodný též pro CHKO a národní parky 
 • Mnoho možností a povrchových úprav pro architektonické ztvárnění nadzemního objektu


VÝROBA

Bezesparé železobetonové nádrže vyrábíme technologií zvonového lití. Dno a všechny 4 stěny odléváme najednou.
Vznikají prostorové prefabrikáty ve tvaru vany, které jsou dokonale vodotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci.
Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. Nádrže vyrábíme z vodostavebního betonu
C35/45, ukládáme do ocelových forem a hutníme vysokofrekvenční vibrací.


SESTAVA PREFABRIKOVANÝCH JÍMEK

a) Stavení část

b) Technologická část


DOPRAVA A MONTÁŽ

 • Technologie čistírny je částečně osazena do nádrží ve výrobní hale. Odpadá tak požadavek na zařízení
  staveniště. Takto připravené a vystrojené nádrže jsou na automobilovém podvozku přepraveny na místo stavby
  a pomocí montážního jeřábu osazeny do výkopu.
 • Montáž probíhá většinou několik hodin.
 • Na staveništi je technologický celek dokompletován a uveden do provozu.


1. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


2. MONTÁŽ STAVEBNÍ ČÁSTI


3. INSTALACE TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI


4. MONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH DESEK


5. OSAZENÍ NADZEMNÍHO OBJEKTU


6. DOKONČENÁ STAVBA PŘIPRAVENÁ KE KOLAUDACI


PROSPEKT KE STAŽENÍ