Čistírny odpadních vod s kapacitou od 100 do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) vyrábíme z bezesparých
prefabrikovaných železobetonových nádrží. Zajišťujeme vše, od návrhu až po uvedení do provozu.
Naše know-how je založeno na téměř 30 letech zkušeností v ČR a 60 letech zkušeností v Německu.

#


Služby BETONBAU zahrnují: 

 • návrh a tvorbu projektové dokumentace, 
 • výrobu, dopravu a montáž betonového prefabrikátu, 
 • instalaci technologií, 
 • uvedení do provozu, revize a pozáruční servis.

#


VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD BETONBAU

 • Každý projekt řešíme individuálně dle zadaných parametrů a požadavků vodohospodářských orgánů
  na kvalitu vyčištěné vody 
 • ČOV od firmy BETONBAU tvoří stavebnicový systém umožňující průběžné rozšiřování o další, paralelní linku 
 • Povrch nádrží je odolný vůči působení odpadních vod 
 • Dokonale vodotěsný objekt nevyžaduje dodatečné hydroizolace 
 • Vysoká životnost a spolehlivost 
 • Rychlá a čistá montáž i v nepříznivých klimatických podmínkách, bez mokrých stavebních procesů 
 • Bez požadavků na zařízení staveniště 
 • Ekologický průběh stavby vhodný též pro CHKO a národní parky 
 • Mnoho možností a povrchových úprav pro architektonické ztvárnění nadzemního objektu

#


VÝROBA

Bezesparé železobetonové nádrže vyrábíme technologií zvonového lití. Dno a všechny 4 stěny odléváme najednou.
Vznikají prostorové prefabrikáty ve tvaru vany, které jsou dokonale vodotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci.
Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. Nádrže vyrábíme z vodostavebního betonu
C35/45, ukládáme do ocelových forem a hutníme vysokofrekvenční vibrací.

#


SESTAVA PREFABRIKOVANÝCH JÍMEK

a) Stavení část

#

b) Technologická část

#


DOPRAVA A MONTÁŽ

#

 • Technologie čistírny je částečně osazena do nádrží ve výrobní hale. Odpadá tak požadavek na zařízení
  staveniště. Takto připravené a vystrojené nádrže jsou na automobilovém podvozku přepraveny na místo stavby
  a pomocí montážního jeřábu osazeny do výkopu.
 • Montáž probíhá většinou několik hodin.
 • Na staveništi je technologický celek dokompletován a uveden do provozu.


1. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

#


2. MONTÁŽ STAVEBNÍ ČÁSTI

#


3. INSTALACE TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

#


4. MONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH DESEK

#


5. OSAZENÍ NADZEMNÍHO OBJEKTU

#


6. DOKONČENÁ STAVBA PŘIPRAVENÁ KE KOLAUDACI

#


PROSPEKT KE STAŽENÍ